Апартаменти

Апартамент Морски рай

3001 02
 
Цени60-110 лв за помещението на вечер
022 bedsАпартамент (4)
 
006 wifi pl 008 park pl 002 kitch pl 001 rest m 003 cafe m 007 pets m 009 pool m  
Button info 01Button site 01  

Апартамент Балчик Гардънс

3002 02
 
Цени110-130 лв за помещението на вечер
022 bedsАпартамент (4, 6)
 
006 wifi pl 008 park pl 002 kitch pl 001 rest m 003 cafe m 007 pets m 009 pool pl  
Button info 01 

Апартамент Кристъл

3003 02
 
Цени80-100 лв за помещението на вечер
022 bedsАпартамент (5)
 
006 wifi pl 008 park pl 002 kitch pl 001 rest m 003 cafe m 007 pets m 009 pool m  
Button info 01 

Апартамент Ретро 19-ти век

3004 02
 
Цени120-200 лв за помещението на вечер
022 bedsАпартамент (2, 4)
 
006 wifi pl 008 park pl 002 kitch pl 001 rest m 003 cafe m 007 pets m 009 pool m  
Button info 01 

Апартамент Цвете

3005 02
 
Цени60-80 лв за помещението на вечер
022 bedsАпартамент (4)
 
006 wifi pl 008 park pl 002 kitch pl 001 rest m 003 cafe m 007 pets m 009 pool m  
Button info 01 

Апартамент Престиж

3006 02
 
Цени72-80 лв за помещението на вечер
022 bedsАпартамент (4)
 
006 wifi pl 008 park m 002 kitch pl 001 rest m 003 cafe m 007 pets m 009 pool m  
Button info 01 

Апартамент Серена

3007 02
 
Цени60-70 лв за помещението на вечер
022 bedsАпартамент (4)
 
006 wifi m 008 park pl 002 kitch pl 001 rest m 003 cafe m 007 pets m 009 pool pl  
Button info 01 

Оферта за собствениците на апартаментите